راه‌اندازی مقطع ارشد روان شناسی شناختی

در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی– روانشناسی شناختی به تصویب رسید.
میگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت – آخرین عناوین اخبار روان شناسی و روانپزشکی