در هوای سرد مواظب قلبتان باشید

یافته های جدید پژوهشگران نشان می دهد فصل زمستان، سرمای هوا و افزایش فشار اتمسفر دارای ارتباط مستقیم با بروز بیماری‌های قلبی منجر به مرگ یا بستری شدن بوده و این موضوع به طور خاص در سالمندان بیشتر دیده می شود.


]]>
سایت موسسه فرهنگی تبیان > بخش بیماری‌های قلب و عروق