خودکشی مسری است!

روز جهانی «پیشگیری از خودکشی» در سال ۲۰۰۳ به تقویم جهانی راه پیدا کرد، به این دلیل که انجمن جهانی جلوگیری از خودکشی به این نتیجه رسید که اگر قرار باشد در این‌باره کاری انجام شود، باید همه با هم و دست در دست هم کاری انجام دهند بنابراین با همکاری سازمان جهانی بهداشت روز 10 سپتامبر را انتخاب و به همه کشورها اعلام کردند. هدف از این کار، جلب توجه همه از دولت‌ها و سیاست‌گذاران و پزشکان و قضات و نمایندگان مجلس گرفته تا افراد عادی جامعه به موضوع خودکشی است و این‌که چه‌طور همه ما می‌توانیم دست به دست هم آمار خودکشی را کاهش دهیم

پایگاه خبری علمی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی میگنا – آخرین عناوین اخبار روان شناسی و روانپزشکی