افسردگی ‌میلیونی در ایران

استرس ها آغازگر افسردگی هستند، تفاوتی ندارد این استرس حاصل حضور مستمر در ترافیک شهری باشد یا مرگ یک عزیز در هر صورت باید استرس را نوعی آسیب رسان روانی دانست که در صورت استمرار افراد را دچار معضلاتی مانند افسردگی می کند.
میگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت – آخرین عناوین اخبار روان شناسی و روانپزشکی